PD Hrušov

Trošku z histórie

 

     Naše  poľnohospodárske družstvo bolo založené 12.03.1990 ako Jednotné roľnícke družstvo (ďalej len JRD) a to rozdelením bývalého JRD Horné Saliby.

 

     Začali sme hospodáriť na výmere 305 há spolu s ovocným sadom. Stav hospodárskych zvierat sa pohyboval okolo 400 ks hovädzieho dobytka, 90 ks prasníc, 500 ks ošípaných vo výkrme, 400 ks ošípaných v predvýkrme, 350 ks ciciakov a 4 turnusy brojlerových kurčiat v priemere ročne. Výroba bola zameraná na chov zvierat a výrobu krmovín. Zamestnávali sme 41 pracovníkov.

 

     V roku 1992 bolo JRD Hrušov pretransformované na Poľnohospodárske družstvo Hrušov.


A teraz sa pozrime na prítomnosť

 

     Dnes hospodárime na výmere cca 510 há spolu s ovocným sadom (43,84 ha).

Na úrodnich poliach pestujeme:

- pšenicu ozimnú,

- jačmeň jarný a ozimný

- kukuricu,

- slnečnicu,

- lucernu.  


V ovocnom sade pestujeme:

- jablone,

- broskyne,

- čerešne,

- hrušky.

Ovocie dopestované u nás spĺňa požiadavky každého spotrebiteľa. Produkujeme integrovanou ochranou, čo vplýva na chuť ovocia. V roku 2004 bol vybudovaný klimatizovaný sklad, ktorý spĺňa všetky najmodernejšie parametre pre skladovanie ovocia a zaručuje udržanie kvality ovocia počas celého roka. Skladovacia kapacita je 480 ton.

PD Hrušov vlastní certifikát GLOBAL G.A.P. a je členom odbytového združenia BONUM - združenie slovenských ovocinárov.


Okrem rastlinnej výroby a pestovania ovocia sa zaoberáme chovom hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a sliepok.

Vo výkrme býkov dosahujeme nadštandartné výsledky, ktoré oceňujú aj naši zahraniční odberatelia.