PD Hrušov

Poľnohospodárske družstvo Hrušov hospodári na úrodných poliach o výmere
517,51 ha v Podunajskej nížine, okr. Galanta. Z uvedenej výmery je na 43,84 ha
ovocný sad.

Čerešne na výmere 5 ha
Hrušky na výmere 1,8 ha
Broskyne na výmere 10 ha
Jablone na výmere 27,04 ha

Ovocie dopestované u nás spĺňa požiadavky každého spotrebiteľa. Produkujeme
integrovanou ochranou, čo vplýva na chuť,  Vybudovaný klimatizovaný sklad spĺňa
všetky najmodernejšie parametre pre skladovanie ovocia a zaručuje udržanie kvality
ovocia počas celého roka. Skladovacia kapacita je 480 ton.

PD Hrušov vlastní certifikát GLOBAL G.A.P. a je členom odbytového združenia
BONUM -združenie slovenských ovocinárov.

Okrem rastlinnej výroby a pestovania ovocia sa zaoberáme chovom hovädzieho
dobytka – výkrm býkov, kde dosahujeme nadštandartné výsledky, ktoré oceňujú
aj naši zahraniční odberatelia.

PD Hrušov 1
PD Hrušov 2
PD Hrušov 3